Лекция и семинар на проф. д-р Брандт

Пътешествие в мозъка - невробиологията отблизо

Курсът по биология за напреднали успешно задълбочи знанията си по невробиология в Ахаус и се докосна до университетския живот. По покана на г-жа Хюсман-Херден и в сътрудничество с курса за напреднали в общообразователното училище нашите ученици успяха да вземат участие в този учебен ден по темата за деменцията. Професор Брандт от университета в Оснабрюк първо изнесе техническа презентация, подобна на лекция за неврологичните основи на деменцията и болестта на Алцхаймер.

След това последва практическата част - тук учениците имаха възможност да изследват под микроскоп препарати от ембрионални стволови клетки и диференцирани клетки, направени от учениците. Можеха да се видят и препарати на мишки, болни от Алцхаймер.

Заключителната сесия беше изследователският семинар, на който проф.Брандт представи на студентите текущото състояние на изследванията и ги подложи на обсъждане.