Föreläsning och seminarium av Prof Dr Brandt

En resa in i hjärnan - neurobiologi på nära håll

Den avancerade biologikursen fördjupade framgångsrikt sina kunskaper om neurobiologi i Ahaus och fick en försmak av universitetslivet. På inbjudan av fru Hußmann-Herden och i samarbete med den avancerade kursen på grundskolan kunde våra elever delta i denna studiedag om ämnet demens. Prof. Brandt från universitetet i Osnabrück höll först en teknisk presentation, som liknade en föreläsning om de neurologiska grunderna för demens och Alzheimers sjukdom.

Därefter följde den praktiska delen - här kunde eleverna mikroskopera preparat av embryonala stamceller och differentierade celler som gjorts av studenter. Preparat av Alzheimer-möss kunde också beskådas.

Den sista delen var forskningsseminariet, där professor Brandt presenterade det aktuella forskningsläget för studenterna och tog upp det till diskussion.