Защита на данните и обработка на данни

Длъжностно лице по защита на данните: Thomas Herden

Информация за обработката на данни можете да намерите на адрес:

Наредба за данните на учениците и родителите, разрешени за обработка (VO-DV I)

Наредба за данните на учителите, разрешени за обработка (VO-DV II)