Přednáška a seminář Prof. Dr. Brandta

Cesta do mozku - neurobiologie zblízka

Pokročilý kurz biologie si v Ahausu úspěšně prohloubil své znalosti neurobiologie a okusil univerzitní život. Na pozvání paní Hußmann-Herden a ve spolupráci s kurzem pro pokročilé na všeobecné škole se naši žáci mohli zúčastnit tohoto studijního dne na téma demence. Prof. Brandt z univerzity v Osnabrücku nejprve přednesl odbornou prezentaci podobnou přednášce o neurologických základech demence a Alzheimerovy choroby.

Poté následovala praktická část - žáci zde měli možnost mikroskopovat preparáty embryonálních kmenových buněk a diferencovaných buněk, které vyrobili studenti. Prohlédnout si mohli také preparáty myší s Alzheimerovou chorobou.

Závěrečné zasedání patřilo výzkumnému semináři, kde profesor Brandt představil studentům současný stav výzkumu a předložil jej k diskusi.