Wykład i seminarium prof. dr Brandta

Podróż do mózgu - neurobiologia z bliska

Zaawansowany kurs biologii z powodzeniem pogłębił swoją wiedzę na temat neurobiologii w Ahaus i zasmakował życia uniwersyteckiego. Na zaproszenie pani Hußmann-Herden i we współpracy z zaawansowanym kursem w szkole ogólnokształcącej, nasi uczniowie mogli wziąć udział w dniu nauki na temat demencji. Prof. Brandt z Uniwersytetu w Osnabrück przedstawił najpierw prezentację techniczną, podobną do wykładu na temat neurologicznych podstaw demencji i choroby Alzheimera.

Następnie odbyła się część praktyczna - uczniowie mogli obejrzeć pod mikroskopem preparaty embrionalnych komórek macierzystych i zróżnicowanych komórek wykonanych przez studentów. Można było również obejrzeć preparaty myszy z chorobą Alzheimera.

Ostatnią sesją było seminarium badawcze, podczas którego prof. Brandt przedstawił studentom aktualny stan badań i poddał go pod dyskusję.