Foredrag og seminar ved Prof. Dr. Brandt

En rejse ind i hjernen - neurobiologi helt tæt på

Det videregående biologikursus uddybede med succes sin viden om neurobiologi i Ahaus og fik en smagsprøve på universitetslivet. På opfordring af fru Hußmann-Herden og i samarbejde med overbygningskurset på grundskolen kunne vores elever deltage i denne studiedag om emnet demens. Prof. Brandt fra universitetet i Osnabrück gav først en teknisk præsentation, der lignede en forelæsning om de neurologiske grundprincipper for demens og Alzheimers sygdom.

Herefter fulgte det praktiske - her kunne eleverne mikroskopere præparater af embryonale stamceller og differentierede celler lavet af studerende. Præparater af Alzheimers-mus kunne også ses.

Den sidste session var forskningsseminaret, hvor professor Brandt præsenterede den aktuelle forskningsstatus for de studerende og lagde den ud til diskussion.