Prednáška a seminár Prof. Dr. Brandta

Cesta do mozgu - neurobiológia zblízka

Pokročilý kurz biológie si v Ahause úspešne prehĺbil svoje vedomosti z neurobiológie a okúsil univerzitný život. Na pozvanie pani Hußmann-Herdenovej a v spolupráci s pokročilým kurzom na všeobecnej škole sa naši žiaci mohli zúčastniť na tomto študijnom dni na tému demencie. Prof. Brandt z Univerzity v Osnabrücku najprv predniesol odbornú prezentáciu, podobnú prednáške o neurologických základoch demencie a Alzheimerovej choroby.

Potom nasledovala praktická časť - žiaci si mohli pod mikroskopom prezrieť preparáty embryonálnych kmeňových buniek a diferencovaných buniek, ktoré vytvorili študenti. Pozrieť si mohli aj preparáty myší s Alzheimerovou chorobou.

Záverečné stretnutie bolo venované výskumnému semináru, na ktorom profesor Brandt predstavil študentom súčasný stav výskumu a predložil ho na diskusiu.