Prof. dr Brandti loeng ja seminar

Teekond aju - neurobioloogia lähemalt

Bioloogia edasijõudnute kursus süvendas Ahausis edukalt oma teadmisi neurobioloogiast ja sai aimu ülikoolielust. Proua Hußmann-Herdeni kutsel ja koostöös üldkooli edasijõudnute kursusega said meie õpilased osaleda sellel dementsuse teemalise õppepäeval. Prof. Brandt Osnabrücki ülikoolist pidas kõigepealt tehnilise ettekande, mis sarnanes loenguga dementsuse ja Alzheimeri tõve neuroloogilistest alustest.

Sellele järgnes praktikum - siin said õpilased mikroskopeerida õpilaste poolt valmistatud embrüonaalsete tüvirakkude ja diferentseeritud rakkude preparaate. Vaadata sai ka Alzheimeri hiirte preparaate.

Viimane osa oli uurimisseminar, kus prof Brandt tutvustas tudengitele teaduse hetkeseisu ja pani selle arutlusele.