Prof Dr Brandt tarafından konferans ve seminer

Beyne yolculuk - nörobiyolojiye yakından bakış

İleri düzey biyoloji kursu, Ahaus'ta nörobiyoloji konusundaki bilgilerini başarıyla derinleştirdi ve üniversite hayatının tadına vardı. Bayan Hußmann-Herden'in daveti üzerine ve kapsamlı okulun ileri düzey kursuyla işbirliği içinde, öğrencilerimiz demans konusundaki bu çalışma gününe katılabildiler. Osnabrück Üniversitesi'nden Prof Brandt ilk olarak demans ve Alzheimer hastalığının nörolojik temelleri üzerine bir derse benzer teknik bir sunum yaptı.

Bunu uygulama takip etti - burada öğrenciler embriyonik kök hücrelerin ve öğrenciler tarafından yapılan farklılaştırılmış hücrelerin preparatlarını mikroskopla inceleyebildiler. Alzheimer farelerinin preparatları da görülebildi.

Son oturum, Prof Brandt'ın öğrencilere araştırmanın mevcut durumunu sunduğu ve tartışmaya açtığı araştırma semineriydi.