Foredrag og seminar ved professor Brandt

En reise inn i hjernen - nevrobiologi på nært hold

Det videregående biologikurset fordypet seg i nevrobiologi i Ahaus og fikk en forsmak på universitetslivet. På invitasjon fra fru Hußmann-Herden og i samarbeid med det videregående kurset på grunnskolen fikk elevene våre delta på denne studiedagen om demens. Prof. Brandt fra universitetet i Osnabrück holdt først en teknisk presentasjon, en slags forelesning om det nevrologiske grunnlaget for demens og Alzheimers sykdom.

Deretter fulgte den praktiske delen - her kunne elevene mikroskopere preparater av embryonale stamceller og differensierte celler laget av studenter. Preparater av Alzheimermus kunne også beskues.

Den siste økten var forskningsseminaret, der professor Brandt presenterte den aktuelle forskningsfronten for studentene og la opp til diskusjon.