Predavanje in seminar profesorja Dr. Brandta

Potovanje v možgane - nevrobiologija od blizu

Nadaljevalni tečaj biologije je v Ahausu uspešno poglobil svoje znanje nevrobiologije in okusil univerzitetno življenje. Na povabilo gospe Hußmann-Herden in v sodelovanju z nadaljevalnim tečajem na splošni šoli so se naši učenci lahko udeležili študijskega dneva na temo demence. Prof. Brandt z Univerze v Osnabrücku je najprej pripravil strokovno predstavitev, podobno predavanju o nevroloških osnovah demence in Alzheimerjeve bolezni.

Sledila je praktična naloga - učenci so lahko mikroskopirali pripravke embrionalnih matičnih celic in diferenciranih celic, ki so jih izdelali učenci. Ogledali so si lahko tudi preparate Alzheimerjevih miši.

Zadnji del je bil raziskovalni seminar, na katerem je profesor Brandt študentom predstavil trenutno stanje raziskav in jih dal v razpravo.