Какво означава справедливост?

Конкурс за философско есе

Ученикът Анса Заман, Q2, избра цитата от Майкъл Уолзър от четири теми: "Справедливостта се корени в специфичното разбиране за длъжности, почести, дейности [...]: за всички неща, които съставляват общия начин на живот. Да пренебрегнеш това разбиране без да се съобразяваш с него, означава да действаш несправедливо."
В есето си ученичката разви мисли по темата за справедливостта като цяло и различните аспекти на справедливостта и несправедливостта, след което коментира до каква степен справедливостта - в съответствие с цитата - може да бъде повлияна и от културата.
Бихме искали да поздравим Анса за успешното ѝ участие и се радваме на допълнителната ѝ ангажираност извън класната стая.