Co znamená spravedlnost?

Soutěž o nejlepší filosofickou esej

Studentka Ansa Zaman, Q2, si ze čtyř témat vybrala citát Michaela Walzera: "Spravedlnost je zakořeněna ve specifickém chápání pozic, poct, činností [...]: všech věcí, které tvoří společný způsob života. Nerespektovat toto chápání bez ohledu na to znamená jednat nespravedlivě."
Ve své eseji pak žákyně rozvinula myšlenky na téma spravedlnosti obecně a různých aspektů spravedlnosti a nespravedlnosti a poté se vyjádřila k tomu, do jaké míry může být spravedlnost - v souladu s citátem - ovlivněna i kulturně.
Rádi bychom Anse pogratulovali k úspěšné účasti a těší nás její další angažovanost mimo vyučování.