Hvad betyder retfærdighed?

Filosofisk essaykonkurrence

Studerende Ansa Zaman, Q2, valgte citatet fra Michael Walzer blandt fire emner: "Retfærdighed er forankret i den specifikke forståelse af positioner, æresbevisninger, aktiviteter [...]: af alle de ting, der udgør en fælles måde at leve på. At se bort fra denne forståelse uden omtanke er at handle uretfærdigt."
I sit essay udviklede eleven derefter tanker om emnet retfærdighed generelt og de forskellige facetter af retfærdighed og uretfærdighed, før hun fortsatte med at kommentere på, i hvilket omfang retfærdighed - i tråd med citatet - også kan være kulturelt påvirket.
Vi vil gerne lykønske Ansa med hendes vellykkede deltagelse og er glade for hendes yderligere engagement uden for klasseværelset.