Vad innebär rättvisa?

Filosofisk uppsatstävling

Studenten Ansa Zaman, Q2, valde citatet från Michael Walzer bland fyra ämnen: "Rättvisa är rotad i den specifika förståelsen av positioner, hedersbetygelser, aktiviteter [...]: av alla de saker som utgör ett gemensamt sätt att leva. Att bortse från denna förståelse utan hänsyn är att agera orättvist."
I sin uppsats utvecklade eleven sedan tankar om rättvisa i allmänhet och de olika aspekterna av rättvisa och orättvisa, innan hon kommenterade i vilken utsträckning rättvisa - i linje med citatet - också kan påverkas kulturellt.
Vi vill gratulera Ansa till hennes framgångsrika deltagande och är mycket glada över hennes ytterligare engagemang utanför klassrummet.