Hva betyr rettferdighet?

Filosofisk essaykonkurranse

Student Ansa Zaman, Q2, valgte sitatet fra Michael Walzer fra fire emner: "Rettferdighet er forankret i den spesifikke forståelsen av posisjoner, æresbevisninger, aktiviteter [...]: av alle de tingene som utgjør en felles livsstil. Å se bort fra denne forståelsen uten omtanke er å handle urettferdig".
I essayet utdypet eleven sine tanker om rettferdighet generelt og de ulike aspektene ved rettferdighet og urettferdighet, før hun fortsatte med å kommentere i hvilken grad rettferdighet - i tråd med sitatet - også kan være kulturelt påvirket.
Vi gratulerer Ansa med den vellykkede deltakelsen og gleder oss over hennes engasjement også utenfor klasserommet.