Adalet ne anlama geliyor?

Felsefi makale yarışması

Öğrenci Ansa Zaman, Q2, dört konu arasından Michael Walzer'dan şu alıntıyı seçti: "Adalet, mevkilerin, onurların, faaliyetlerin [...]: ortak bir yaşam biçimini oluşturan her şeyin belirli bir anlayışına dayanır. Bu anlayışı dikkate almadan göz ardı etmek adaletsiz davranmaktır."
Öğrenci makalesinde daha sonra genel olarak adalet konusu ile adalet ve adaletsizliğin çeşitli yönleri üzerine düşünceler geliştirdi ve alıntıya uygun olarak adaletin kültürel olarak da ne ölçüde etkilenebileceğini yorumladı.
Ansa'yı başarılı katılımından dolayı kutluyor ve sınıf dışında da gösterdiği özveriden memnuniyet duyuyoruz.