Ką reiškia teisingumas?

Filosofinės esė konkursas

Studentė Ansa Zaman, II ketvirtis, iš keturių temų pasirinko Michaelo Walzerio citatą: "Teisingumas yra įsišaknijęs konkrečiame pareigų, garbės, veiklos [...] supratime: visų dalykų, kurie sudaro bendrą gyvenimo būdą. Neatsižvelgti į šį supratimą neatsižvelgiant reiškia elgtis neteisingai".
Toliau savo rašto darbe mokinė plėtojo mintis apie teisingumą apskritai, įvairius teisingumo ir neteisingumo aspektus, o po to komentavo, kokią įtaką teisingumui, remiantis citata, gali daryti kultūra.
Norėtume pasveikinti Ansą su sėkmingu dalyvavimu ir džiaugiamės jos papildomais įsipareigojimais už klasės ribų.