Čo znamená spravodlivosť?

Súťaž o filozofickú esej

Študentka Ansa Zaman, 2. štvrťrok, si zo štyroch tém vybrala citát Michaela Walzera: "Spravodlivosť je zakorenená v špecifickom chápaní pozícií, poct, činností [...]: všetkých vecí, ktoré tvoria spoločný spôsob života. Bezohľadné ignorovanie tohto chápania znamená konať nespravodlivo."
Vo svojej eseji potom žiačka rozvíjala myšlienky na tému spravodlivosti vo všeobecnosti a rôznych aspektov spravodlivosti a nespravodlivosti a potom sa vyjadrila k tomu, do akej miery môže byť spravodlivosť - v súlade s citátom - ovplyvnená aj kultúrne.
Radi by sme Anse zablahoželali k úspešnej účasti a teší nás jej ďalšie angažovanie sa mimo vyučovania.