Mida tähendab õiglus?

Filosoofiline esseekonkurss

Õpilane Ansa Zaman, Q2, valis neljast teemast tsitaadi Michael Walzerilt: "Õiglus on juurdunud konkreetses arusaamises positsioonidest, auastmetest, tegevustest [...]: kõigist asjadest, mis moodustavad ühise eluviisi. Selle arusaama arvestamata jätmine on ebaõiglane tegevus."
Seejärel arendas õpilane oma essees mõtteid õigluse teemast üldiselt ning õigluse ja ebaõigluse erinevatest tahkudest, enne kui kommenteeris, mil määral võib õiglus - kooskõlas tsitaadiga - olla ka kultuuriliselt mõjutatud.
Õnnitleme Ansa eduka osalemise puhul ja oleme rõõmsad tema täiendava pühendumise üle väljaspool klassiruumi.