Δράση των μαθημάτων θρησκείας της WvSG

Κέντρο ηλικιωμένων Bethesda Gronau κατά του ρατσισμού

Το βίντεο της δράσης μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Το Κέντρο Ηλικιωμένων Bethesda και η WvSG κατά του ρατσισμού