Tiltak i forbindelse med religionskursene i WvSG

Bethesda seniorsenter i Gronau mot rasisme

Videoen fra aksjonen kan sees på følgende lenke: Bethesda seniorsenter og WvSG mot rasisme