Действие на курсовете по религия на WvSG

Центърът за възрастни граждани Bethesda в Гронау срещу расизма

Видеозаписът на акцията може да се види на следния линк: Центърът за възрастни хора в Бетезда и WvSG срещу расизма