Προστασία και επεξεργασία δεδομένων

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: Thomas Herden

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

Διάταγμα σχετικά με τα δεδομένα μαθητών και γονέων που επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία (VO-DV I)

Διάταγμα για τα δεδομένα των εκπαιδευτικών που επιτρέπεται να επεξεργαστούν (VO-DV II)