Akcia náboženských kurzov WvSG

Centrum seniorov Bethesda Gronau proti rasizmu

Video z akcie si môžete pozrieť na tomto odkaze: Centrum pre seniorov Bethesda a WvSG proti rasizmu