Veľká výzva 2024

Veľká výzva - ocenenie víťazov súťaže!

65 žiakov z 5. až 9. ročníka našej školy sa zúčastnilo tohtoročnej súťaže v anglickom jazyku "The Big Challenge". Piati z nich získali na konci školského roka čestné certifikáty s vyznamenaním "First Class Honours". Tým sa zaradili medzi 150 najlepších účastníkov zo Severného Porýnia-Vestfálska vo svojich ročníkoch, čo je celkom pôsobivé vzhľadom na to, že v našej spolkovej krajine bolo viac ako 13 000 účastníkov.

Ceny boli cudzojazyčné knihy, komiksy, kalendáre, nálepky a rôzne písacie potreby, ktoré získali aj výhercovia na nasledujúcich miestach. Gymnázium Werner-von-Siemens všetkým účastníkom blahoželá a praje šťastné prázdniny! (HEI)