Velká výzva 2024

Velká výzva - ocenění vítězů soutěže!

Letošního ročníku anglické soutěže "The Big Challenge" se zúčastnilo 65 žáků z 5. až 9. ročníku naší školy. Pět z nich obdrželo na konci školního roku čestné uznání s vyznamenáním "First Class Honours". Tím se zařadili mezi 150 nejlepších účastníků ze Severního Porýní-Vestfálska ve svých ročnících, což je vzhledem k tomu, že v naší spolkové zemi bylo více než 13 000 účastníků, docela působivé.

Mezi cenami byly cizojazyčné knihy, komiksy, kalendáře, samolepky a různé psací potřeby, které získali i výherci na následujících místech. Gymnázium Werner-von-Siemens všem účastníkům blahopřeje a přeje krásné prázdniny! (HEI)