Støtteforening

Utdanning og oppdragelse har alltid vært et sentralt anliggende for fadderorganisasjonene. Integrering av barn og unge fra andre kulturer og nasjonaliteter i skolelandskapet har alltid vært nært knyttet til dette. Målet med å støtte prosjekter er å berike skolehverdagen på så mange forskjellige måter som mulig. Informasjonsverdenen har vært i endring i årevis. Vi vil gjerne yte denne endringen rettferdighet med en presentasjon av foreningen. Tidligere var trykte medier i papirformat av stor verdi i et familiehjem. I dag har nesten alle husholdninger en PC. I digitaliseringens og hastighetens tidsalder er det en praktisk ting. Wikipedia gjør det nå mulig for nesten alle husholdninger å få direkte tilgang til informasjon. Så la oss bruke Wikipedia til å presentere støtteforeningen vår på WvSG på en objektiv måte: "En støtteforening skiller seg fra en klassisk forening ved at foreningens formål ikke fokuserer på den direkte "gleden ved å gjøre", for eksempel klubbarrangementer eller felles idrettsaktiviteter for medlemmene, men snarere på å skaffe donasjoner og dyrke relasjoner og reklamere for andres aktiviteter. Sponsororganisasjoner ser ofte på seg selv som et nettverk mellom en gruppe aktive medlemmer og potensielle sponsorer fra næringslivet." Wikipedia, 2.17.

Det er den velvillige støtten fra våre medlemmer, nå 25 % av foreldrene til elevene på gymnaset, og tidligere tiders sjenerøse støtte fra sponsorer som gjør arbeidet vårt mulig. Innkjøp av sitteblokker i foajeen, skap i klasserommene, datamaskiner, musikkinstrumenter, fransk litteratur og prosjekter som "Teater mot mobbing", foredrag med ulike foredragsholdere og skoleavisen er bare noen av tiltakene som regelmessig eller enkeltvis støttes økonomisk av Förderverein. Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke foreningens medlemmer, sponsorer og frivillige. Ved hjelp av disse støttespillerne ønsker Förderverein å fortsette å fokusere på aspektene støtte og utfordring.

Støtte ... alle elever og dermed for eksempel utarbeidelse av støtteplaner for lærevansker av våre utdannede lærere i nært samarbeid med den offisielt anerkjente elevcoachingen etter Osnabrück-modellen av Dr. Bickmann og mye mer.

Utfordre... en moderne skolehverdag med fokus på intellektuelt og sosialt innhold i en teknisk optimal ramme. Vi utfordrer lærerne til å gjøre sitt beste, elevene til å vise engasjement for læring og vi i Förderverein til å støtte dem i dette arbeidet. Kanskje har du også lyst til å støtte venneforeningen med tid eller et medlemskap.

Leder: Dr. David Kasprowiak-Sibbing
Nestleder: Thomas Herden
Sekretær: Tatjana Winkler
Visesekretær: Michael Adamsky
Kasserer: Stefan Schaffner