Tukiyhdistys

Koulutus ja kasvatus ovat aina olleet sponsoriorganisaatioiden keskeinen huolenaihe. Muista kulttuureista ja kansallisuuksista tulevien lasten ja nuorten integroiminen koulumaailmaan on varmasti aina liittynyt tiiviisti tähän. Tukihankkeiden tavoitteena on rikastuttaa kouluelämää mahdollisimman monin eri tavoin. Tietomaailma on muuttunut jo vuosia. Tahdomme tehdä tälle muutokselle oikeutta yhdistyksen esittelyllä. Aikaisemmin paperisessa muodossa olevat painotuotteet olivat perhekodeissa erittäin arvokkaita. Nykyään lähes jokaisessa taloudessa on tietokone. Digitalisaation ja nopeuden aikakaudella ne ovat käytännöllinen asia. Wikipedian avulla lähes jokainen kotitalous pääsee nyt suoraan käsiksi tietoon. Esittelemme siis Wikipedian avulla puolueettomasti tukiyhdistyksemme WvSG:ssä: "Tukiyhdistys eroaa klassisesta yhdistyksestä siinä, että yhdistyksen tarkoitus ei keskity suoraan "tekemisen iloon", esimerkiksi kerhotapahtumiin tai jäsenten yhteiseen urheilutoimintaan, vaan pikemminkin lahjoitusten hankkimiseen sekä suhteiden vaalimiseen ja mainostamiseen toisten toimintaa varten. Sponsorijärjestöt näkevät itsensä usein verkostona aktiivisten jäsenten ryhmän ja yritysmaailman potentiaalisten sponsoreiden välillä." Wikipedia, 2.17.

Jäsenistömme, joista nykyisin 25 prosenttia on lukion oppilaiden vanhempia, vapaaehtoinen tuki ja sponsoreiden aiempi avokätinen tuki tekevät työmme ylipäätään mahdolliseksi. Aulan istuinalustojen, luokkahuoneiden kaappien, tietokoneiden, soittimien, ranskankielisen kirjallisuuden ja hankkeiden, kuten "Teatteri kiusaamista vastaan", erilaisten puhujien luentojen ja koulun sanomalehden hankkiminen ovat vain muutamia niistä toimenpiteistä, joita Förderverein tukee säännöllisesti tai yksitellen taloudellisesti. Haluamme tässä yhteydessä kiittää yhdistyksen jäseniä, sponsoreita ja vapaaehtoisia. Näiden tukijoiden avulla Förderverein haluaa jatkossakin keskittyä tukemiseen ja haastamiseen.

Tukeminen... kaikille oppilaille ja siten esimerkiksi oppimisvaikeuksia koskevien tukisuunnitelmien laatiminen koulutettujen opettajien toimesta tiiviissä yhteistyössä tohtori Bickmannin Osnabrückin mallin mukaisen virallisesti tunnustetun oppilasvalmennuksen kanssa ja paljon muuta.

Haastaminen... nykyaikainen kouluelämä, jossa keskitytään älylliseen ja sosiaaliseen sisältöön teknisesti optimaalisissa puitteissa. Haastamme opettajamme antamaan parhaansa, oppilaamme osoittamaan sitoutumista oppimiseen ja meidät, ystäväyhdistyksen, tukemaan molempia tässä. Ehkä sinäkin haluat tukea ystäväyhdistystä ajan tai jäsenyyden muodossa.

Puheenjohtaja: Dr. David Kasprowiak-Sibbing
Varapuheenjohtaja: Thomas Herden
Sihteeri: Tatjana Winkler
Varasihteeri: Michael Adamsky
Rahastonhoitaja: Stefan Schaffner.