Felelősségi nyilatkozat

 1. Az online ajánlat tartalma
  A szerző nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A szerzővel szemben fennálló, a rendelkezésre bocsátott információk felhasználása vagy nem felhasználása, illetve a helytelen vagy hiányos információk felhasználása által okozott anyagi vagy nem anyagi kárral kapcsolatos felelősségre vonási igények alapvetően kizártak, kivéve, ha a szerző részéről szándékosság vagy súlyos gondatlanság bizonyítható.
  Minden ajánlat a változás függvénye és nem kötelező érvényű. A szerző kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje, illetve a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse.
 2. Hivatkozások és hivatkozások
  A szerző felelősségi körén kívül eső, külső weboldalakra történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások ("hiperhivatkozások") esetében a felelősségre vonási kötelezettség csak abban az esetben lépne hatályba, ha a szerzőnek tudomása lenne a tartalomról, és jogellenes tartalom esetén technikailag lehetséges és ésszerű lenne számára a használat megakadályozása.
  A szerző ezúton kifejezetten kijelenti, hogy a hivatkozások létrehozásának időpontjában a hivatkozott oldalakon nem volt felismerhető jogellenes tartalom. A szerző semmilyen befolyással nem rendelkezik a hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére. A szerző ezért kifejezetten elhatárolódik a linkelt oldalak minden olyan tartalmától, amely a link létrehozását követően megváltozott. Ez a nyilatkozat vonatkozik a szerző saját weboldalán elhelyezett valamennyi linkre és hivatkozásra, valamint a vendégkönyvekben, vitafórumokon, linkkönyvtárakban, levelezőlistákon és a szerző által létrehozott minden más típusú adatbázisban szereplő, harmadik féltől származó bejegyzésre, amelyek tartalmához külső írásos hozzáférés lehetséges. Az illegális, helytelen vagy hiányos tartalmakért és különösen az ilyen információk felhasználásából vagy nem felhasználásából eredő károkért kizárólag az oldal szolgáltatója felelős, amelyre hivatkoznak, és nem az, aki csupán hivatkozik az adott publikációra a linkeken keresztül.
 3. Szerzői jog és védjegyjog
  A szerző törekszik arra, hogy minden kiadványban felhasznált képek, grafikák, hangdokumentumok, videofilmek és szövegek szerzői jogait betartsa, a saját maga által készített képeket, grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket felhasználja, vagy licencmentes grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használjon.
  A weboldalon említett, esetleg harmadik fél által védett valamennyi márkanév és védjegy korlátozás nélkül a vonatkozó védjegyjogszabályok rendelkezéseinek és az adott bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogának hatálya alá tartozik. Egy védjegy puszta említése nem jelenti azt, hogy az nem áll harmadik fél jogainak védelme alatt!
  A szerző által saját maga által létrehozott, közzétett objektumok szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjénél marad. A szerző beleegyezése nélkül tilos az olyan objektumok, mint például az ábrák, hangok vagy szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban való sokszorosítása vagy felhasználása.
 4. Adatvédelem
  Amennyiben lehetőség van személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, név, címek) megadására, az adatok megadása önkéntes. Az összes kínált szolgáltatás igénybevétele és kifizetése - amennyire ez technikailag lehetséges és ésszerű - ezen adatok megadása nélkül, illetve anonimizált adatok vagy álnév megadásával is lehetséges. Az impresszumban közzétett kapcsolattartási adatok, mint például postai címek, telefon- és faxszámok és e-mail címek, vagy hasonló információk harmadik fél általi felhasználása olyan információk küldése céljából, amelyeket nem kifejezetten kértek, nem megengedett. Kifejezetten fenntartjuk a jogot, hogy e tilalom megszegése esetén jogi lépéseket tegyünk az úgynevezett spam levelek küldőivel szemben.
 5. A jelen jogi nyilatkozat jogi érvényessége
  Ez a jogi nyilatkozat az Ön által hivatkozott internetes kiadvány részének tekintendő. Ha a jelen nyilatkozat egyes részei vagy egyes kifejezései nem jogszerűek vagy helytelenek, a többi rész tartalmát vagy érvényességét ez a tény nem befolyásolja.

A tanulók és a szülők, valamint a tanárok adatainak feldolgozásával kapcsolatos további információk a következő weboldalon találhatók Adatvédelem