Praca socjalna w szkole

Pani Kuipers i pani Akgül są odpowiedzialne za szkolną pracę socjalną w Werner-von-Siemens-Gymnasium. Ich usługi obejmują ogólne doradztwo, szkolenie mediatorów, pracę prewencyjną, wsparcie indywidualne, pracę z rodzicami i naukę społeczną.

Nasi szkolni pracownicy socjalni są zobowiązani do zachowania poufności i udzielają porad na zasadzie dobrowolności. Aby mogli poświęcić wystarczająco dużo czasu Tobie i Twoim obawom, proszą o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem odpowiedniego wychowawcy klasy, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Szkolne biuro pracy socjalnej znajduje się obok pokoju porad szóstej klasy i StuBo w E11.